No4020模特允爾秘书剧情主题浴室性感豹纹内衣秀丰满身材诱惑写真87P允爾秀人网

No4020模特允爾秘书剧情主题浴室性感豹纹内衣秀丰满身材诱惑写真87P允爾秀人网

凡血与气相随而行,故风乘于气,而动于血,血从灸疮处出,气盛则血不止,名为发洪也。又名洪烛疮,其初生如沸汤洒,作瘭浆赤烂如火烛,故名洪烛也。

若觉讫乃欲求方,其人已入木矣。 又云∶生地黄煎治虚热及血利方∶生地黄汁三升。

足太阴,脾之经也,脾气通于口。又方∶灶黄土、鸡子白和,涂上。

亦有全不令人知,忽以衣物触反手着则痛。热灸手摸之,再三度即瘥。

又方∶取竹木中虫屎,水服方寸匕。 又云∶治下焦虚寒损,或先便转后见血,此为远血。

又方∶煮露蜂房,以汁洗之,数数洗良。《千金方》治针灸疮血出不止方∶烧人灰屎敷之。

Leave a Reply