No142黑色透视蕾丝写真套图34P丝袜模特Legku丝袜

No142黑色透视蕾丝写真套图34P丝袜模特Legku丝袜

 太阳之气也无乖,一切外邪无由得入。 既得之矣,鹳且逐卵而仆于地。

阴阳又不是混作一团[1],又不能打成一片,则治病不难而可悬壶于市矣。 久病之人,忽见身大热而内冷亦甚,叠褥数重。

但服温里之药,多有见大热身疼甚者,此是阴邪渍散,即愈之征,切不可妄用清凉以止之。即如平常气实之人,日日酒食厌饱,而胡不中?

[眉批]知非氏曰:要。按耳病肿痛一证,有因肝胆风火而致者,有忿怒捭二而致者,有肾阳虚而阴气上攻者,有肾水衰而火邪上攻者。

此病上吐下泻,理应着重太阴,其所以用五苓者,盖以吐泻之病,无小便也。胆热者,可与小柴胡汤倍黄芩,或泻肝汤。

由其寒湿之邪,从外而入,闭其运行之机。 中脾届,予以为皮字之皮,非脾字之脾也。

Leave a Reply