No3843模特唐安琪私房情趣女仆装配黑丝吊袜秀完美身材撩人诱惑写真62P唐安琪秀人网

No3843模特唐安琪私房情趣女仆装配黑丝吊袜秀完美身材撩人诱惑写真62P唐安琪秀人网

战汗者,正不容邪,大战于营卫之间,正胜而复,犹疟之意也。 夫人身上下,全赖二气布护,真阳不足,亦有冷者,服桂、附以助之即愈。

夫四肢禀气于胃,胃阳不足,而阴气蔽之,阳气不能达于四末,故头面肌肉瘦甚,阴气太盛,隔塞于中,而成腹胀,实不啻坚冰之在怀也。若谓阴虚火旺,而以滋阴降火之品投之,是速其危也。

服清心保肺三剂,竟过三日,生气复来,清肃令行,热氛自退,知饥欲食,胃气渐醒,神识渐清,溲浑尚赤,导赤保肺,犀角清心以逼丁邪返丙归壬,溲清则愈。问曰:吐血一症,其阳虚乎?

《难经》云:溲而便脓血。 他书纷纷讲解,愈出愈奇,不可为法,学者须知。

加破故纸,益智仁,桑螵蛸治老年人尿频数,小儿遗尿,十用九效,实由三药皆能补肾、命门之不足,益精气而固肾、有缩小便之功。又六元正纪大论曰:火郁之发,民病温疟。

六化之别,仲景详言之矣。 医生一见痰火手足,便照痰火治之,鲜有愈者。

Leave a Reply