KIM003夏美酱Lolita少女心61P夏美酱激萌文化

KIM003夏美酱Lolita少女心61P夏美酱激萌文化

仲景曰、汗出身热者为风温,治宜辛凉,疏风解热为主,切不可汗,汗之则发谵语,又不可下,下之则小便难,更不可温针,温针则耳聋而难言矣。刺入一分,留三呼,灸三壮。

非加大黄急存胃汁,至瓮干杯尽嗟无及矣。若病后血少,肠胃燥涩而不便者,又分太阳症下焦有热,小腹必满,应小便不利,今反利者,血症谛也。

对待者,一而二也,流行者,二而一也。又曰、脉浮而数,不汗出而烦躁。

其中形证具列后条。厥逆《病源论》曰∶厥者,逆也。

病有伤湿,有中湿,有风湿。 以名而言,形气相生,配于五行,命曰君火。

汤热服之,则易消下不吐,若冷则吐呕不下,若大热则破人咽喉。四十岁五藏六府皆大盛以平定,腠理始?

Leave a Reply