No1014艾栗栗栗栗栗栗吖47P艾栗栗秀人网

No1014艾栗栗栗栗栗栗吖47P艾栗栗秀人网

肾气内虚,邪热流入于肾经,其脉洪大,小便频数,所出涩少,赤浊而痛,此不可以牵诸有里热,法当通利大便,然下后肠头热肿而坠重者,此更有热,有淤血挟气而蓄在下焦也。浮则发散,实则疏导,虚则温之。

但脉弦而细,此是少阳也,故误用麻黄、桂枝,则谵语。上条言脉浮而紧,当散表;此言咽燥口苦,腹满,发热汗出,不恶寒,反恶热,又当用白虎汤治咽燥,五苓散治脉浮而紧,腹满身重。

 水煎服。宜清暑益气,用暑热发渴,脉虚,用人参白虎汤或用竹叶石膏汤亦好。

胸前饱闷、加枳朴;呕吐,加半夏;口渴,去苍术,加栝蒌根。每二钱,水一盏,酒少许,煎七分灌下。

仍早晨常服炒黑豆淋酒。家秘治咽喉作痛各有分别,语言即痛,清肺为柴胡黄芩山栀青皮荆芥甘草《内经》云∶一阴一阳,结为喉痹。

补北方,则心火降而西方不虚,何肺热之有?以大便不通,大便硬,定其里热;自下利,下利厥冷,定其里寒。

Leave a Reply