VOL086嫩模潘琳琳ber私房薄纱透视内衣秀傲人豪乳极致诱惑37P潘琳琳瑞丝馆

VOL086嫩模潘琳琳ber私房薄纱透视内衣秀傲人豪乳极致诱惑37P潘琳琳瑞丝馆

 五味之入,各有所归,各注其海者,人身有四海∶脑为髓海,冲脉为血海,膻中为气海,胃为水谷之海也。 今其不实不坚,且聚且散者,无积可知也。

脾脉注心中,故烦心,脾病则肝木乘之,故颜上色青。 皆生于女子,可导而下。

厥气生足,生胫寒,胫寒则血脉凝涩,血脉凝涩则寒气上入于肠胃,入于肠胃则胀,胀则肠外之汁沫迫聚不得散,日以成积。风化木,心属火,风薄于心则木火合邪,神志溃乱,故或为善怒,或为惊吓。

 有热而反寒者,火极似水也;寒而反热者,阴极似阳也,阴阳和则血气匀,表里治,阴阳不和则胜复之气、会遇之时各有多少矣。阴虚于下,则脾肾之气不化,故腹为胀满。

软而不溃,中有所蓄如子也。并至如风雨,上为巅疾,下为漏病。

故肺、心有邪,乘虚而聚,其气必留于两肘,在肺则尺泽,在心则少海之次。血与咸,相得则凝,凝则胃中汁注之,注之则胃中竭,竭则咽路焦,故舌本干而善渴。

Leave a Reply