Vol129夏小秋秋秋九寨沟旅拍室内私房系列52P夏小秋秋秋美媛馆

Vol129夏小秋秋秋九寨沟旅拍室内私房系列52P夏小秋秋秋美媛馆

然神行于表则荣卫流注于经,谓之行阳,令人寤,犹天之日出为昼也。俟了,用生葱嚼解。

煎不可强火耗去其水也。【注】类伤寒五证,初病之时,皆与太阳表证相类。

【注】消毒犀角饮,即消毒饮之防风、荆芥、牛蒡子。总为细末,酸醋调涂四周,留疮口上,毒出如干,再以醋常常润湿为度。

用针取黄不用铁针,只用金、银、铜针者,初发急服追疔夺命汤,即能内消立效,以服飞龙夺命丹亦可,后服化毒消毒托里散。外因候于气口,气口者,右手关前一分也。

若发热烦渴,则为里热,去半夏合白虎,或加花粉。 热酒调,其法同黄末服。

强发少阴动经血,口鼻目出厥竭名。使凡为医者,皆得此书,可不堕于不仁。

Leave a Reply