No4060模特熊小诺阳朔旅拍私房真空轻透服饰配开档黑丝迷人诱惑写真56P熊小诺秀人网

No4060模特熊小诺阳朔旅拍私房真空轻透服饰配开档黑丝迷人诱惑写真56P熊小诺秀人网

痰多占住血海地位,因而下多者,目必渐昏。紫黑成块因怒泄,宣郁降火有奇功。

眉批∶凡跌打损伤致唾血、呕血皆宜如此治法。参补气气力足,归丹生血瘀难留。

寒泉欲转成暖冰,须得阳春热气腾。必须断欲始除根,再起色欲证难痊。

有少妇甫娠三月,即便血崩,再胎亦随堕,人以为挫闪受伤而致,谁知是行房不慎之过哉!治法自当以补气为主,而少佐以补血之品,斯为得之。用自己头发一握,洗净烧灰,研细。

寒热往来阴阳捍,气血大亏肾水空。 诸病久,亦皆有郁。

小儿亦可服。水银一钱,银朱一钱黑铅一钱,雄黄五分。

Leave a Reply